YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  John cannot make a _______ to get married to Mary or stay single until he can afford a house and a car. 

  • A. decide
  • B. decision  
  • C. decisive
  • D. decisively

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  make a decision: quyết định

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1007

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON