ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  John cannot make a _______ to get married to Mary or stay single until he can afford a house and a car. 

  • A. decide
  • B. decision  
  • C. decisive
  • D. decisively
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  make a decision: quyết định

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1007

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1