YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  John cannot make a _______ to get married to Mary or stay single until he can afford a house and a car. 

  • A. decide
  • B. decision  
  • C. decisive
  • D. decisively

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  make a decision: quyết định

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA