YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  It will take more or less a month to prepare for the wedding.

  • A. approximately 
  • B. generally
  • C. frankly
  • D. simply

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  more or less: tầm = aproximately

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1012

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON