YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  It will take more or less a month to prepare for the wedding.

  • A. approximately 
  • B. generally
  • C. frankly
  • D. simply

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  more or less: tầm = aproximately

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1012

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON