YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Many young people have objected to ......................marriage, which is decided by the parents of the bride and groom.

  • A. agreed 
  • B. shared
  • C. contractual
  • D. sacrified

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1013

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF