ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Many young people have objected to ......................marriage, which is decided by the parents of the bride and groom.

  • A. agreed 
  • B. shared
  • C. contractual
  • D. sacrified
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1013

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1