AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Some researchers have just _______ a survey of young people's points of view on contractual marriage.

  • A. sent
  • B. directed
  • C. managed
  • D. conducted

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Conduct a survey: thực hiện khảo sát

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>