YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  It is not easy to ________ our beauty when we get older and older.

  • A. develop
  • B. maintain
  • C. gain
  • D. collect

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1011

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF