ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Unfortunately, not all candidates can be offered a job, some have to be ................

  • A. required
  • B. rejected
  • C. remained
  • D. resigned
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  reject: phản đối
  Require: yêu cầu, bắt buộc
  Remain: duy trì
  Resign: từ chức

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1015

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1