YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Unfortunately, not all candidates can be offered a job, some have to be ................

  • A. required
  • B. rejected
  • C. remained
  • D. resigned

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  reject: phản đối
  Require: yêu cầu, bắt buộc
  Remain: duy trì
  Resign: từ chức

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1015

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON