AMBIENT
 • Câu hỏi:

  A curriculum that ignores ethnic tensions, racial antagonisms, cultural _____ and religious differences is pot relevant.

  • A. diversity 
  • B. contacts
  • C. barriers
  • D. levels

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  cultural diversity: đa dạng văn hóa

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA