YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  A curriculum that ignores ethnic tensions, racial antagonisms, cultural _____ and religious differences is pot relevant.

  • A. diversity 
  • B. contacts
  • C. barriers
  • D. levels

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  cultural diversity: đa dạng văn hóa

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1009

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF