ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  A curriculum that ignores ethnic tensions, racial antagonisms, cultural _____ and religious differences is pot relevant.

  • A. diversity 
  • B. contacts
  • C. barriers
  • D. levels
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  cultural diversity: đa dạng văn hóa

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1009

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1