MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos 10t (t tính bằng s). Tại thời điểm t = 1,5s, pha dao động của vật là

  • A. 20 rad
  • B. 10 rad
  • C. 15 rad
  • D. 30 rad

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(x = A\cos 10t\overset{t=1,5s}{\rightarrow}\varphi = 10.1,5 = 15\,rad\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA