ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa, cứ mỗi phút thực hiện được 120 dao động. Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp động năng bằng một nửa cơ năng của nó là:

  • A. 2 s 
  • B. 1 s
  • C. 0,125s
  • D. 0,5 s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mỗi phút được 120 dao động
  \(T=\frac{60}{120}=0,5(s)\)
  Động năng bằng nửa cơ năng tại vị trí \(\pm \frac{A}{\sqrt{2}}\)
  Thời gian 2 lần liên tiếp đi qua các vị trí đó là \(\Delta t=\frac{T}{4}=0,125(s)\)
  Đáp án C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>