YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa, cứ mỗi phút thực hiện được 120 dao động. Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp động năng bằng một nửa cơ năng của nó là:

  • A. 2 s 
  • B. 1 s
  • C. 0,125s
  • D. 0,5 s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mỗi phút được 120 dao động
  \(T=\frac{60}{120}=0,5(s)\)
  Động năng bằng nửa cơ năng tại vị trí \(\pm \frac{A}{\sqrt{2}}\)
  Thời gian 2 lần liên tiếp đi qua các vị trí đó là \(\Delta t=\frac{T}{4}=0,125(s)\)
  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 40428

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON