YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm khối lượng m = 0,1 kg dao động điều hòa với phương trình cm. Động năng của vật khi vật chuyển động qua vị trí có li độ x = 3 cm có giá trị là: 

  • A. 0,18 J.
  • B. 0,32 mJ.
  • C. 0,18 mJ.
  • D. 0,32 J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: 

  \(\begin{array}{l} \omega = \sqrt {\frac{k}{m}} \\ \Rightarrow k = m{\omega ^2} = 0,4\left( {N/m} \right) \end{array}\)

  Cơ năng của vật:

  \(W = \frac{1}{2}k{A^2} = {5.10^{ - 4}}\left( J \right)\)

  Thế năng của vật tại vị trí li độ x = 3cm:

   \({W_t} = \frac{1}{2}k{x^2} = 1,{8.10^{ - 4}}\left( J \right)\)

  Động năng của vật:

   \({W_d} = W - {W_t} = 0,32\left( {mJ} \right)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3944

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON