YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa với biên độ 4cm. Khi nó có li độ 2cm thì vận tốc là 1m/s. Tần số dao động bằng

  • A. 1,6Hz
  • B. 2,6Hz
  • C. 3,6 Hz
  • D. 4,6 Hz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thay A = 4 cm, x= 2 cm và v = 100 cm/s vào phương trình:

  \(A^{2}=x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}\)

  Ta được:

   \(\begin{array}{l} \omega = \frac{{50}}{{\sqrt 3 }}rad/s\\ \Rightarrow f = \frac{\omega }{{2\pi }} = 4,6Hz \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 40430

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON