YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hoà với phương trình \(x = 8\cos \left( {2\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\,cm\) (t đo bằng giây). Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian \(\Delta t = \frac{4}{3}s\) là 

   

  • A.  8 cm.     
  • B. \(20\sqrt 3 \,cm\)   
  • C. 40 cm.        
  • D. \(4\sqrt 3 \,cm\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  + Chu kì của dao động T = 1s.

  + Ta tách khoảng thời gian \(\Delta t = 1 + \frac{1}{3}\,\,s\).

  Quãng đường vật được trong 1 s luôn là 4A = 32cm

  Quãng đường ngắn nhất đi được trong một pha ba giây còn lại :

  \(\begin{array}{l} {s_{\min }} = 2A\left[ {1 - \cos \left( {\omega \frac{{\Delta t}}{2}} \right)} \right]\\ = 2.8\left[ {1 - \cos \left( {2\pi .\frac{1}{6}} \right)} \right] = 8{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} cm. \end{array}\)

  \( \to {S_{\min }} = 32 + 8 = 40\,\,cm.\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41229

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF