YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hoà với phương trình \(x = 8\cos \left( {2\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\,cm\) (t đo bằng giây). Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian \(\Delta t = \frac{4}{3}s\) là 

   

  • A.  8 cm.     
  • B. \(20\sqrt 3 \,cm\)   
  • C. 40 cm.        
  • D. \(4\sqrt 3 \,cm\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  + Chu kì của dao động T = 1s.

  + Ta tách khoảng thời gian \(\Delta t = 1 + \frac{1}{3}\,\,s\).

  Quãng đường vật được trong 1 s luôn là 4A = 32cm

  Quãng đường ngắn nhất đi được trong một pha ba giây còn lại :

  \(\begin{array}{l} {s_{\min }} = 2A\left[ {1 - \cos \left( {\omega \frac{{\Delta t}}{2}} \right)} \right]\\ = 2.8\left[ {1 - \cos \left( {2\pi .\frac{1}{6}} \right)} \right] = 8{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} cm. \end{array}\)

  \( \to {S_{\min }} = 32 + 8 = 40\,\,cm.\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>