YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình của dao động điều hòa \(\small x = - 5cos(4 \pi \ t)\)(cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?

  • A.  \(\small 5 cm; 0 rad\)
  • B. \(\small 5 cm; 4 \pi \ rad\).
  • C. \(\small 5 cm; (4 \pi \ t) rad.\)
  • D. \(\small 5 cm; \pi \ rad\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương trình dao động: x = - 5cos(4πt) = 5cos(4πt + π) (cm).

  Biên độ A = 5 cm, pha ban đầu  = π rad.

  ⇒ Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3941

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON