YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình của dao động điều hòa \(\small x = - 5cos(4 \pi \ t)\)(cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?

  • A.  \(\small 5 cm; 0 rad\)
  • B. \(\small 5 cm; 4 \pi \ rad\).
  • C. \(\small 5 cm; (4 \pi \ t) rad.\)
  • D. \(\small 5 cm; \pi \ rad\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương trình dao động: x = - 5cos(4πt) = 5cos(4πt + π) (cm).

  Biên độ A = 5 cm, pha ban đầu  = π rad.

  ⇒ Chọn D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA