YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình của dao động điều hòa \(\small x = - 5cos(4 \pi \ t)\)(cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?

  • A.  \(\small 5 cm; 0 rad\)
  • B. \(\small 5 cm; 4 \pi \ rad\).
  • C. \(\small 5 cm; (4 \pi \ t) rad.\)
  • D. \(\small 5 cm; \pi \ rad\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương trình dao động: x = - 5cos(4πt) = 5cos(4πt + π) (cm).

  Biên độ A = 5 cm, pha ban đầu  = π rad.

  ⇒ Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3941

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF