YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kỳ 2s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

  • A. x = 5cos(2πt – \(\frac{\pi }{2}\)​) (cm)  
  • B. x = 5cos(2πt + \(\frac{\pi }{2}\)) (cm)
  • C. x = 5cos(πt – \(\frac{\pi }{2}\)) (cm)
  • D. x = 5cos(πt + \(\frac{\pi }{2}\)) (cm)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A =5cm,

  \(T = 2s\,\, \Rightarrow \,\,\omega = \frac{{2\pi }}{T} = \pi \,\,\left( {rad/s} \right)\)

  \(x = 5\cos \left( {\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40433

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF