AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kỳ 2s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

  • A. x = 5cos(2πt – \(\frac{\pi }{2}\)​) (cm)  
  • B. x = 5cos(2πt + \(\frac{\pi }{2}\)) (cm)
  • C. x = 5cos(πt – \(\frac{\pi }{2}\)) (cm)
  • D. x = 5cos(πt + \(\frac{\pi }{2}\)) (cm)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A =5cm,

  \(T = 2s\,\, \Rightarrow \,\,\omega = \frac{{2\pi }}{T} = \pi \,\,\left( {rad/s} \right)\)

  \(x = 5\cos \left( {\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>