YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kỳ 2s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

  • A. x = 5cos(2πt – \(\frac{\pi }{2}\)​) (cm)  
  • B. x = 5cos(2πt + \(\frac{\pi }{2}\)) (cm)
  • C. x = 5cos(πt – \(\frac{\pi }{2}\)) (cm)
  • D. x = 5cos(πt + \(\frac{\pi }{2}\)) (cm)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A =5cm,

  \(T = 2s\,\, \Rightarrow \,\,\omega = \frac{{2\pi }}{T} = \pi \,\,\left( {rad/s} \right)\)

  \(x = 5\cos \left( {\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 40433

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON