YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mở cửa hội nhập với thế giới Việt Nam có thể đón nhận được những cơ hội gì từ bên ngoài?

  • A. Tranh thủ được nguồn vốn, khoa học kĩ thuật
  • B. Xây dựng cơ cấu kinh tế mới hợp lý
  • C. Tham gia vào các liên minh quân sự để tăng cường khả năng phòng thủ
  • D. Xây dựng nền chính trị dân chủ theo mô hình phương Tây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong xu thế toàn cầu hóa, thuận lợi cơ bản Việt Nam sẽ nhận đươc khi mở cửa, hội nhập với thế giới là tranh thủ được nguồn vốn từ các nước phát triển như vốn ODA…, những thành tựu mới nhất của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật để đầu tư phát triển đất nước, rút ngắn khoảng cách với các quốc gia trên thế giới.

  Đáp án cần chọn là: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 243016

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON