YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Theo anh (chị) cuộc tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 có thể được xem là một cuộc đấu tranh chính trị gay go, quyết liệt hay không?

  • A. Không. Vì không có sự đấu tranh quyền lực giữa các đảng phái chính trị
  • B. Không. Vì nhân dân Việt Nam đều tự nguyện tham gia tổng tuyển cử
  • C. Có. Vì đây là sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các đảng phái để nắm chính quyền
  • D. Có. Vì trình độ dân trí của nhân dân thấp; các thế lực thù địch liên tục phá hoại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, các thế lực thù địch liên tục có những hành động chống phá để lật đổ chính quyền cách mạng, trong khi đó hơn 90% dân số Việt Nam mù chữ nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện các quyền công dân. Do đó cuộc Tổng tuyển cử tháng 1/1946 được coi như cuộc đấu tranh chính trị gay go, quyết liệt.

  Đáp án cần chọn là: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 242984

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON