YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự xuất hiện những giai cấp mới sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai có tác động như thế nào đến phong trào yêu nước Việt Nam?

  • A. Làm cho phong trào yêu nước Việt Nam mang màu sắc mới
  • B. Đưa giai cấp công nhân trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng
  • C. Thúc đẩy những mâu thuẫn trong xã hội phát triển
  • D. Đưa giai cấp tư sản trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, cơ cấu xã hội Việt Nam có sự chuyển biến với sự ra đời của hai giai cấp mới là tư sản và tiểu tư sản. Xã hội Việt Nam đã có đầy đủ những giai cấp của một xã hội hiện đại. Những giai cấp mới tiếp thu những hệ tư tưởng mới (tư sản, vô sản) đã làm cho phong trào yêu nước ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất mang những màu sắc mới mà các phong trào trước đây không có được

  Đáp án cần chọn là: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 242897

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON