YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tại sao cuộc bầu cử Quốc hội, bầu cử hội đổng nhân dân các cấp lại chỉ được tiến hành ở Bắc Bộ và Trung Bộ?

  • A. Do nhân dân Nam Bộ không muốn tiến hành bầu cử
  • B. Do thực dân Pháp đã quay trở lại xâm lược Nam Bộ
  • C. Do thực dân Pháp đã xây dựng ở đây một xứ tự trị riêng
  • D. Do Đảng Cộng sản Đông Dương không có cơ sở quần chúng ở Nam Bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngày 23-9-1945, thực dân Pháp chính thức quay trở lại xâm lược Nam Bộ và đã chiếm giữ được nhiều khu vực. Do đó nhân dân Nam Bộ không có điều kiện để bầu cử hội đồng nhân dân các cấp mà cần tập trung kháng chiến chống Pháp

  Đáp án cần chọn là: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 242981

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON