YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhân tố nào đã tạo ra sự khác biệt cơ bản của phong trào cách mạng 1930-1931 với các phong trào đấu tranh ở các giai đoạn trước?

  • A. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
  • B. Hành động khủng bố của thực dân Pháp
  • C. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933
  • D. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với phong trào cách mạng 1930-1931 đã tạo ra sự khác biệt cơ bản của phong trào cách mạng 1930-1931 với các phong trào đấu tranh trước đó là một phong trào tự giác diễn ra trên quy mô rộng lớn nhưng vẫn mang tính thống nhất cao

  Đáp án cần chọn là: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 242964

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON