YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vì sao phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập nhưng không thể tạo nên một nền kinh tế tư bản đúng nghĩa ở Việt Nam?

  • A. Do phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa không du nhập hoàn toàn
  • B. Do giai cấp tư sản Việt Nam không đủ thực lực
  • C. Do số lượng tư sản và tiểu tư sản ở Việt Nam ít
  • D. Do phần lớn dân số Việt Nam vẫn làm nông nghiệp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cùng với quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập vào Việt Nam nhưng không hoàn toàn (tiếp tục duy trì phương thức sản xuất phong kiến, không phát triển công nghiệp nặng) khiến cho những yếu tố lạc hậu vẫn tiếp tục được duy trì, kinh tế Việt Nam không có chỗ dựa để phát triển, phải lệ thuộc vào bên ngoài => nền kinh tế Việt Nam không thể phát triển thành một nền kinh tế tư bản đúng nghĩa

  Đáp án cần chọn là: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 242879

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON