YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vì sao các nước đế quốc lại có thể thống nhất với nhau trong vấn đề đàn áp cách mạng Việt Nam sau ngày 2-9-1945?

  • A. Do lo ngại ảnh hưởng của cách mạng Việt Nam đến các thuộc địa
  • B. Do lo ngại Liên Xô mở rộng ảnh hưởng ở Việt Nam
  • C. Do lo ngại Lào và Campuchia sẽ nổi dậy giành độc lập
  • D. Do lo ngại Mĩ mở rộng ảnh hưởng ở Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Việt Nam là một trong những nước giành được chính quyền sớm trên thế giới. Do đó, các nước đế quốc mặc dù có mâu thuẫn với nhau nhưng lại thống nhất trong âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng, thủ tiêu nền độc lập của Việt Nam. Vì sự e ngại phong trào cách mạng ở Việt Nam sẽ cổ vũ cho phong trào đấu tranh ở các nước thuộc địa.

  Đáp án cần chọn là: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 242976

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON