YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là bước tiến của phong trào công nhân trong giai đoạn 1919 - 1925 so với giai đoạn trước đó?

  • A. Hình thức bãi công phổ biến hơn
  • B. Thời gian diễn ra các cuộc đấu tranh dài hơn
  • C. Quy mô đấu tranh lớn hơn
  • D. Phong trào công nhân đã chuyển sang giai đoạn đấu tranh tự giác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phong trào công nhân giai đoạn 1919 - 1925 có những bước phát triển mới so với giai đoạn trước:

  - Hình thức bãi công diễn ra phổ biến hơn.

  - Thời gian diễn ra các cuộc bãi công dài hơn từ 1 - 2 tuần.

  - Quy mô đấu tranh rộng lớn hơn, không chỉ diễn ra trong một nhóm thợ, kíp thợ, mà diễn ra trong 1 xưởng, 1 nhà máy.

  Tuy nhiên do vẫn còn tồn tại hạn chế nên phong trào công nhân thời kì này vẫn chỉ dừng lại ở trình độ tự phát.

  Đáp án cần chọn là: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 242935

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON