YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, cơ cấu vốn đầu tư vào Đông Dương chủ yếu là của tư bản tư nhân?

  • A. Do nhà nước đang lâm vào tình trạng khủng hoảng
  • B. Do phát hiện được nguồn tài nguyên than đá ở Đông Dương
  • C. Do tình hình chính trị Đông Dương ổn định, cơ sở hạ tầng hoàn thiện
  • D. Do nhà nước đang tập trung đầu tư ở châu Phi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Trong cơ cấu vốn của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929), vốn đầu tư chủ yếu thuộc về tư bản tư nhân. Do thời kì này hệ thống cơ sở hạ tầng ở Đông Dương đã được đầu tư hoàn thiện, tình hình chính trị tương đối ổn định. Đặc biệt nhu cầu nguồn cao su và than đá cho các ngành công nghiệp trên thế giới đang tăng nhanh, có thể thu được một món lợi khổng lồ

  Đáp án cần chọn là: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 242904

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON