YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

  • A. Hiệu của một số phức và số phức liên hợp của nó là một số thuần ảo
  • B. Tích của một số phức và số phức liên hợp của nó là một số ảo
  • C. Điểm \(M\left( {a,b} \right)\) trong một hệ tọa độ vuông góc của mặt phẳng được gọi là điểm biểu diễn số phức \(z = a + bi\)
  • D. Môđun của số phức \(z = a + bi\) là \(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Với mệnh đề A:

  \(z- \overline z = \left( {a + bi} \right) - \left( {a - bi} \right) = 2bi\) 

  đây là một số thuần ảo. Vậy đáp án A đúng.

  Với mệnh đề B: 

  \(z.\overline z = \left( {a + bi} \right)\left( {a - bi} \right) = {a^2} - {b^2}.{i^2} \)

  \(= {a^2} + {b^2}\) (do \({i^2} = - 1).\) 

  Đây là số thực, vậy mệnh đề này sai.

  C và D là các mệnh đề đúng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1080

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF