YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

  • A. Hiệu của một số phức và số phức liên hợp của nó là một số thuần ảo
  • B. Tích của một số phức và số phức liên hợp của nó là một số ảo
  • C. Điểm \(M\left( {a,b} \right)\) trong một hệ tọa độ vuông góc của mặt phẳng được gọi là điểm biểu diễn số phức \(z = a + bi\)
  • D. Môđun của số phức \(z = a + bi\) là \(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Với mệnh đề A:

  \(z- \overline z = \left( {a + bi} \right) - \left( {a - bi} \right) = 2bi\) 

  đây là một số thuần ảo. Vậy đáp án A đúng.

  Với mệnh đề B: 

  \(z.\overline z = \left( {a + bi} \right)\left( {a - bi} \right) = {a^2} - {b^2}.{i^2} \)

  \(= {a^2} + {b^2}\) (do \({i^2} = - 1).\) 

  Đây là số thực, vậy mệnh đề này sai.

  C và D là các mệnh đề đúng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1080

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON