YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho các số phức z1 = -1 + i, z2 = 1 - 2i, z3 = 1 + 2i . Giá trị của biểu thức T = |z1z2 + z2z3 + z3z1| là

  • A. 1
  • B. \(\sqrt {13} \)
  • C. 5
  • D. 13

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có

  \(z_2z_3 = (1 - 2i)(1 + 2i) = 1 - 4i^2 = 5\)

  \(z_1z_2 + z_1z_3 = z_1(z_2 + z_3)\) 

  \(= (-1 + i)(1 - 2i + 1 + 2i) = -2 + 2i\)

  Suy ra \(T = \left| {3 + 2i} \right| = \sqrt {{3^2} + {2^2}}  = \sqrt {13} \)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47180

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF