YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hai số phức z= - 3 + 4i, z2 = 4 - 3i . Môđun của số phức z = z1 + z2 + z1. z2 là

  • A. 27
  • B. \(\sqrt {27} \)
  • C. \(\sqrt {677} \)
  • D. 677

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có 

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {{z_1} + {z_2} = 1 + i}\\
  {{z_1}.{z_2} = 25i}
  \end{array}} \right.}\\
  \begin{array}{l}
   \Rightarrow z = {z_1} + {z_2} + {z_1}.{z_2}\\
   = 1 + i + 25i = 1 + 26i
  \end{array}\\
  { \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt {{1^2} + {{26}^2}}  = \sqrt {677} }
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47178

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF