YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho số phức \(z=2–3i\). Tìm môđun của số phức \(\omega = 2z + \left( {1 + i} \right)\overline z\).

  • A. \(\left| \omega \right| = 4\)
  • B.  \(\left| \omega \right| = 2\sqrt 2\)
  • C.  \(\left| \omega \right| = \sqrt {10}\)
  • D.  \(\left| \omega \right| = 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  {\rm{w}} = 2z + (1 + i)\bar z\\
   = 2(2 - 3i) + \left( {1 + i} \right)\left( {2 + 3i} \right)\\
   = 4 - 6i + 2 + 3i + 2i + 3{i^2}\\
   = 4 - 6i + 2 + 3i{\rm{ + }}2i - 3 = 3 - i\\
   \Rightarrow \left| {\rm{w}} \right| = \sqrt {9 + 1}  = \sqrt {10} 
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1083

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF