YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho số phức z, biết \(z - \left( {2 + 3i} \right)\bar z = 1 - 9i\). Tìm phần ảo của số phức z.

  • A. -1
  • B. -2
  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặt \(z = a + bi\,\,\,(a,b \in \mathbb{R}),\) ta có:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  z - \left( {2 + 3i} \right)\bar z = 1 - 9i\\
   \Leftrightarrow (a + bi) - (2 + 3i)(a - bi) = 1 - 9i
  \end{array}\\
  { \Leftrightarrow a + bi - 2a + 2bi - 3ai - 3b = 1 - 9i}\\
  { \Leftrightarrow  - a - 3b - 1 + i(3b - 3a + 9) = 0}\\
  { \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  { - a - 3b - 1 = 0}\\
  {(3b - 3a + 9) = 0}
  \end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {a = 2}\\
  {b =  - 1}
  \end{array}} \right.}
  \end{array}\)

  Vậy phần ảo của số phức là -1.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 1082

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON