YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Số phức z = (1 - i)3 bằng

  • A. 1+i
  • B. -2-2i
  • C. -2+2i
  • D. 4+4i

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: z = (1 - i)3 = 1 - 3i + 3i2 - i3 = 1 - 3i - 3 + i = -2 - 2i

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47181

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF