YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho số phức z thỏa mãn (1 + 2i)z + i.\(\overline z \)= 2i . Khi đó tích z.i\(\overline z \) bằng

  • A. -2
  • B. 2
  • C. -2i
  • D. 2i

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt \(z = a + bi (a, b \in R)\).

  Ta có \(\overline z  = a - bi\) và

  \((1 + 2i)z = (1 + 2i)(a + bi) \)

  \(= a + bi + 2ai + bi2 \)

  \(= a - 2b + (2a + b)i\)

  Do đó:

  \((1 + 2i)z + \overline z = 2i\)

  \(\Leftrightarrow a - 2b + (2a + b)i + a - bi = i\)

  \(\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow \left( {2a - 2b} \right) + 2ai = 2i\\
   \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {2a - 2b = 0}\\
  {2a = 2}
  \end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {a = 1}\\
  {b = 1}
  \end{array}} \right.
  \end{array}\)

  Suy ra \(z = 1 + i\).

  Vậy \(z.\bar z = |\bar z{|^2} = {1^2} + {1^2} = 2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47183

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF