YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho số phức \(z = \left( {{m^2} + m - 2} \right) + \left( {{m^2} - 1} \right)i\,(m \in R)\). Tìm giá trị của m để z là số thuần ảo và khác 0.

  • A. m=1
  • B. m=2
  • C. m=-2
  • D.  \(m = \pm 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  z là số thuần ảo và khác 0 khi và chỉ khi:

  \(\left\{ \begin{array}{l} {m^2} + m - 2 = 0\\ {m^2} - 1 \ne 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow m = - 2.\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 1081

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON