YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa 2 nút liên tiếp là:

  • A. Một bước sóng                        
  • B. Một phần tư bước sóng
  • C. Một số nguyên lần bước sóng  
  • D. Một nửa bước sóng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa 2 nút (bụng) liên tiếp bằng \(\frac{\lambda }{2}\) .

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 40553

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA