ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài hai đầu cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là bao nhiêu ?

   

  • A. 100 m/s
  • B. 10 m/s
  • C. 150 m/s  
  • D. 200 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số nút sóng trên dây là : 3+2= 5

  Chiều dài của sợi dây là : 

  \((5-1)\frac{\lambda }{2}=1 \Rightarrow \lambda =1m\)

  Vận tốc truyền sóng là : 

  \(v=\lambda f=1.100=100m/s\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2915

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON