YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài hai đầu cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là bao nhiêu ?

   

  • A. 100 m/s
  • B. 10 m/s
  • C. 150 m/s  
  • D. 200 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số nút sóng trên dây là : 3+2= 5

  Chiều dài của sợi dây là : 

  \((5-1)\frac{\lambda }{2}=1 \Rightarrow \lambda =1m\)

  Vận tốc truyền sóng là : 

  \(v=\lambda f=1.100=100m/s\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2915

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF