AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sóng dừng được hình thành bởi

  • A. Sự giao thoa của một sóng tới và sóng phản xạ của nó cùng truyền theo một phương
  • B. Sự giao thoa của hai sóng kết hợp
  • C. Sự tổng hợp trong không gian của hai hay nhiều sóng kết hợp
  • D. Sự tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ truyền khác phương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A: Sự giao thoa của một sóng tới và sóng phản xạ của nó cùng truyền theo một phương

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>