AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz. Người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Tìm tốc độ truyền sóng?

  • A. 80 cm/s
  • B. 100 cm/s
  • C. 120 cm/s
  • D. 140 cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(\ell = 2 \ m; \ f = 100\ Hz\)

  Trên dây có 5 nút cùng với gỉa thiết hai đầu cố định: ⇒ k = 4

  \(\begin{array}{l} \ell = k\frac{\lambda }{2}\\ \Rightarrow \lambda = \frac{{2\ell }}{k} = \frac{{2.2}}{4} = 1\;(m)\\ \to v = \lambda .f = 100\;m/s \end{array}\)

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>