AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một sợi dây AB có chiều dài 13cm, đầu A gắn vào một nhánh âm thoa còn đầu B dao động tự do. Cho âm thoa dao động theo phương ngang với tần số \(f\) = 20Hz, ta thấy trên dây có sóng dừng với 7 nút sóng (kể cả A). Tốc độ truyền sóng trên dây bằng bao nhiêu? 

  • A. 8 m/s
  • B. 80 m/s
  • C. 8 cm/s
  • D. 80 cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì sóng dừng xảy ra với một đầu là nút và một đầu tự do nên 

  \(\begin{array}{l} l = (2k + 1)\frac{\lambda }{4}\\ \Leftrightarrow 13 = (2.(7 - 1) + 1)\frac{\lambda }{4}\\ \to \lambda = 4(cm)\\ \to v = \lambda .f = 80(\frac{{cm}}{s}) \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>