ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Điều kiện xảy ra sóng dừng trên sợi dây đàn hồi hai đầu cố định là:

  • A. Chiều dài bằng \(\frac{1}{4}\) bước sóng 
  • B. Bước sóng gấp đôi chiều dài dây
  • C. Chiều dài dây bằng bội số nguyên lần nửa bước sóng
  • D. Bước sóng bằng số lẻ lần chiều dài dây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn C: Chiều dài dây bằng bội số nguyên lần nửa bước sóng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT