AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều kiện xảy ra sóng dừng trên sợi dây đàn hồi một đầu cố định, một đầu tự do là (Với l là chiều dài sợi dây ) : 

   

  • A. l = \(\frac{k\lambda }{2}\)
  • B. \(\lambda = \frac{l}{k+\frac{1}{2}}\)
  • C. l = (2k + 1)λ
  • D. \(\lambda = \frac{4l}{2k+1}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D: \(\lambda = \frac{4l}{2k+1}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>