AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì

  • A. Khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liền kề là một nửa bước sóng
  • B. Khoảng cách giữa 2 điểm bụng liền kề là một bước sóng
  • C. Hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm nút sẽ có cùng biên độ dao động
  • D. Tất cả các phần tử trên dây đều đứng yên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liền kề là một nửa bước sóng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>