AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sợi dây AB dài 1 m, đầu A cố định, đầu B dao động với tần số thay đổi được và được xem là nút sóng. Ban đầu trên dây có sóng dừng, nếu tăng tần số thêm 30 Hz thì số nút trên dây tăng thêm 5 nút. Tìm tốc độ truyền sóng?

  • A. 8m/s
  • B. 7m/s
  • C. 6m/s
  • D. 5m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Ban đầu: \(\ell = k\frac{\lambda }{2} = k = \frac{v}{2f}\)

  \(\Rightarrow f = k\frac{v}{2 \ell } \ (1)\)

  - Nếu f + 30 và trên dây tăng 5 nút (⇒ tăng 5 bó sóng)

  \(\Rightarrow f + 30 =(k + 5) \frac{v}{2 \ell }\)
  \(\Leftrightarrow 30 = 5 \frac{v}{2 \ell }\)

  • Từ (1): \(f = k\frac{v}{2 \ell}\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow 30 = 5\frac{v}{{2\ell }}\\ \Rightarrow v = \frac{{60.1}}{{12}}\;m/s = 5m/s \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>