AMBIENT
 • Câu hỏi:

  How many projects are presented in the third paragraph?

  • A. One
  • B. Four
  • C. Two
  • D. Three

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Câu hỏi:" có bao nhiêu đề án được giới thiệu trong đoạn văn thứ ba". 
  Edusat, e - school program, Perpetual Education Fund, International Development Agency project 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>