AMBIENT
 • Câu hỏi:

  - John: “When do the children in Vietnam go to primary school, Lan?”

  Lan: “______________.”

  • A. When they were 6 years old
  • B. When they are 6 year old
  • C. When they are 6 years old
  • D. When they are at 6 years old

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  John:" Khi nào trẻ em Việt Nam đi học tiểu học, Lan?"
  Lan: " Khi chúng 6 tuổi". Không có cấu trúc at + tuổi + years old"

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>