AMBIENT
 • Câu hỏi:

  They told me they hadn't ate such kind of food before.

  • A. told
  • B. hadn't 
  • C. ate
  • D. of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Động từ v3 của ate là eaten nên phải đôi hình thức động từ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>