AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Peter: “I thought your baseball game was a lot better, Phil” 

  - Phil: “____________________”

  • A. You’ve got to be kidding. I thought it was bad.
  • B. Yes, please. Just a little.
  • C. No, thanks. I think I can do.
  • D. Not a lot. I’d love to.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Peter: " tôi nghĩ  ván bóng chày của chúng ta tốt hơn đấy Phil?
  Phil: " Chắc ông đang đùa nhỉ, tôi thấy nó tệ"

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>