AMBIENT
 • Choose the underlined word or phrase that needs correcting.

  Câu hỏi:

  Mike has phoned you more than one hour ago.

  • A. Mike
  • B. has phoned
  • C. more than
  • D. hour

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  B sai vì có ago nên sẽ là thì quá khứ đơn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>