AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bill will be invited Ann to the party tomorrow.

  • A. will
  • B. be invited
  • C. to 
  • D. party

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sai vì không cần bị động. "Bill mời Ann đến buổi tiệc vào ngày mai"

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>