AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to recent studies, when parents are able to overcome their financial difficulty,____.

  • A. they have their children work even harder
  • B. they still make their children continue working
  • C. they themselves continue their schooling 
  • D. they send their children back to school

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Câu D:" Họ gửi con của họ trở lại trường". Dãn chứng ở câu 2 đoạn 1.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>