AMBIENT
 • Câu hỏi:

  If you hadn’t watched that late movie last night, you wouldn’t have been sleepy now.

  • A. hadn't
  • B. late movie
  • C. night
  • D. wouldn't have been

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đây là câu điều kiện trộn giữa if 3 và mệnh đề chính 2 nên phải sửa thành wouldn't be

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>