AMBIENT
 • Câu hỏi:

  “Go home,” said the teacher to us.

  • A. The teacher told to us to go home.
  • B. The teacher said us to go home.
  • C. The teacher told us go home.
  • D. The teacher told us to go home.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  đây là dạng câu tường thuật dạng mệnh lệnh nên chúng ta sẽ sử dụng công thức S + told/asked + O + to V

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>