AMBIENT
 • Câu hỏi:

  _________________the birds in your garden at three o’clock yesterday afternoon?

  • A. Were you feeding
  • B. Did you feed
  • C. Were you fed
  • D. Were you being fed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dấu hiệu " at three o’clock yesterday afternoon" chỉ thì quá khứ tiếp diễn do đó chọn A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>